You are currently viewing ความสามารถของเทคโนโลยี VR และ AR

ความสามารถของเทคโนโลยี VR และ AR

  • Post author:
  • Post category:Blog

มันมีสิ่งที่กั้นกันอยู่บางระหว่าง VR และ AR มันมีทั้งปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์โลกแห่งความจริงแล้วก็โลกที่สร้างขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ ก็ยังคงเป็นปัญหาแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราสามารถนำมันมาผสมผสาน และเราสามารถเปลี่ยนแปลงให้มันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสามารถนำไปใช้ทางด้านกราฟิกหรืออุตสาหกรรม มันจะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างแน่นอน

สร้างแบบการฝึกอบรม

เทคโนโลยีนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว และที่สำคัญมันอยากสะดวกสบายลองคิดดูสิว่าสำหรับผู้ที่เป็นอุตสาหกรรมในการผลิต บางครั้งจำเป็นจะต้องใช้วิศวกรในการสร้างต้นแบบเสมือนจริงขึ้นมา แต่ถ้าอาศัยแบบจำลอง VR แล้วต้องบอกเลยว่าแทนที่วิศวกร จะได้ออกแบบแต่รูปแบบของกะแบบจำลองสามารถ สามารถนำมารวมกันเพื่อประหยัดหลายๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นวัสดุเวลาและเงินทุน

เพิ่งเริ่มเท่านั้น

เทคโนโลยีเหล่านี้มันเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานในปัจจุบัน ก็ยังมีการพัฒนาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่เพื่อทำให้ มันสามารถใช้งานได้หลากหลายแต่ทุกวันนี้มันก็สามารถทำงานได้ดีแล้ว แต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นจึงจำเป็นจะต้อง ให้มันมีส่วนร่วมในการออกแบบโดยอาจจะใช้นักออกแบบวิศวกร หรือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานร่วมกันเพื่อให้มองเห็นในสิ่งที่มันไม่สามารถทำได้

สร้างความสะดวกสบาย

อย่างที่กล่าวไปว่าเทคโนโลยีนั้นมันจะเป็นตัวช่วยเพิ่มความสบายในการทำงานให้กับมนุษย์ ดังนั้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนั้น จำเป็นจะต้องพึ่งพามนุษย์เพื่อที่จะได้ทำให้มันทำงานจนประสบความสำเร็จ แต่สำหรับมนุษย์นั้นก็ไม่สามารถเรียกทำงานในรูปแบบของเทคโนโลยีใดอย่างไรก็ตาม มันก็เป็นตัวช่วยและเป็นเครื่องมือในการเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานให้กับมนุษย์