You are currently viewing อุปกรณ์ VR สามารถใช้งานในรูปแบบไหนได้บ้าง

อุปกรณ์ VR สามารถใช้งานในรูปแบบไหนได้บ้าง

  • Post author:
  • Post category:Blog

เรียกได้ว่าทุกวันนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่กำลังมาแรง และกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันเลยก็ว่าได้และต้องบอกเลยว่า มันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายมากๆเอาง่ายๆ ว่ามันสามารถใช้งานได้กับงานหลากหลายรูปแบบโดยจำเป็นจะต้องออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสม

เล่นเกม

เรียกได้ว่าช่วงหนึ่งที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยครั้งสำหรับรูปแบบของ VR เลยก็คือมันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและเป็นทางเลือกของการเล่นเกมในโลกเสมือนจริง และต้องบอกเลยว่ามันสามารถสร้างรูปแบบใหม่ของการเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน ใช้เล่นเกมส์ UFABET1688

ใช้ในงานบางประเภท

เอาง่ายๆว่าเราอยู่ในยุคที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บทั้งนั้น เราก็จำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองไม่ออกไปไหนดังนั้นการมีอะไรออกมาใหม่ อย่างเช่นการไปมอเตอร์โชว์ทุกวันนี้สามารถใช้ระบบ VR สามารถเข้าถึงรถรุ่นต่างๆและสามารถดูได้ทั้งภายในภายนอกเป็นต้น

วงการแพทย์

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการแพทย์เลยก็ว่าได้ และต้องบอกหรือว่าในปัจจุบันนั้นต้องรอเทคโนโลยี 5g เพื่อที่จะได้เป็นตัวเลือกในการใช้ผ่าตัดในระยะไกลซึ่งเอาง่ายๆว่า แม้แต่อยู่ข้ามซีกโลกก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีนี้เป็นตัวช่วยในการผ่าตัด